Find Fog

Fogs historie

Det hele startede med en lokal tømmerhandel i Lyngby

Virksomheden Johannes Fog blev grundlagt i 1920 ved etablering af Johannes Fogs Tømmerhandel på Rolighedsvej i Lyngby, hvor Atriumparken ligger i dag. Frem til grundlæggerens død i 1970 var det en enkeltmandsejet virksomhed. I dag er Fog ejet 100 % af Tømmerhandler Johannes Fogs Fond.

Lyngby så meget anderledes ud dengang. Der lå et helt lille beboelseskvarter bag ved Lyngby Hovedgade på det areal, der i dag udfyldes af Magasin og Fogs Bolig & Designhus med tilhørende parkeringspladser samt beboelsesejendommen Lyngby Atrium Park. Lyngby Hovedgade og Torvet fandtes, men Klampenborgvej var ikke ført igennem til Lyngby Hovedgade.

Gasværksvej var dengang en rigtig vej, der gik helt ud til Hovedgaden, hvor der nu kun er en gangsti. Nørgaardsvej fandtes også med små beboelseshuse på begge sider, men endte blindt mod øst i Lyngby Mose. Imellem Gasværksvej og Nørgaardsvej gik Rolighedsvej ligeledes med små beboelseshuse på begge sider. Alle spor af Rolighedsvej er forsvundet, bortset fra husblokken Nørgaardsvej 23-27, hvis krumme form skyldes, at den i sin tid blev opført langs et sving på Rolighedsvej.

Savværket i Lyngby, der ved Johannes Fogs overtagelse var i likvidation, hed ”Lyngby Savværk og Trævarefabrik” og lå på østsiden af Rolighedsvej, hvor produktionsbygningerne lå. Desuden omfattede det en grund på vestsiden af Rolighedsvej, hvor der var bygget en lade og en stald. Halvdelen af stalden blev ombygget til kontor, og her åbnede ”Lyngby Trælast ved Johannes Fog” i 1920.

Efter første udvidelse tog det fart

Tømmerhandlens grund blev i 1931 udvidet med ejendommen Nørgaardsvej 5 og fik indkørsel fra Nørgaardsvej, foruden flere indkørsler fra Rolighedsvej. I midten af 1930´erne forlangte politimesteren i Lyngby, at der blev foretaget brandsikring af tømmerhandlen, som lå omgivet af beboelseshuse på alle sider. Johannes Fog købte nabogrunden til savværket nord for Rolighedsvej, som strakte sig helt op til Kanalvej med frie arealer på begge sider.

I 1942 udvidede Johannes Fog sit areal med endnu 2 ejendomme, Rolighedsvej 2A og Bagergården (Lyngby Hovedgade 49). Desuden blev gården ”Rolighed” købt, med jord øst for Rolighedsvej. Da han ikke straks skulle bruge det nye areal, udlagde han det til nyttehaver, som de ansatte gratis fik lov at dyrke. For at gøre plads til videreførelsen af Klampenborgvej mageskiftede Johannes Fog i 1947 det nødvendige areal af den oprindelige tømmerplads med en stor grund, som kommunen ejede for enden af Nørgaardsvej grænsende op til Nærum-banen.

I 1970 blev der købt en 10.000 m2 stor grund på den anden side af Nærum-banen. Hovedforretningen blev sidenhen flyttet til den nye plads på Firskovvej og dele af de oprindelige m2 blev solgt fra til bl.a. en udvidelse af Magasin senere Lyngby Atrium Park. Tilbage var nu kun byggecentret, som åbnede i 1971 og blev udvidet i 1984 til at omfatte 5.100 m2

I 2006 blev det atter udvidet, denne gang i højden så det blev til de 10.000 m2, det er i dag under navnet Fog Bolig & Designhus.

I 1988 blev de to tømmerpladser på Firskovvej samlet med en ”privat” jernbaneoverskæring inde på virksomhedens grund og fylder nu i alt 31.000 m2, hvoraf 9.200 m2 er under tag.

I løbet af 1990´erne blev Ejby Trælast og Farum Tømmerhandel købt. I 1999 fusionerede Johannes Fog med Hørsholm Trælast og Kvistgård Trælast. I 2004 blev Anco i Herlev købt. Derefter købte man Asminderød Savværk & Trælast i 2005. Den næste i rækken var butikken i Vordingborg, der blev købt i marts 2008. I december 2008 købte man så Værebro Tømmerhandel, og senest i marts 2013 blev S.A Pedersen i Helsinge købt.

Fog i dag

I dag ligger der 9 trælaster & byggecentre fordelt over Sjælland.

Johannes Fog er ejet af Fogs Fond. Læs mere om fonden her.

Fra 1935 til 2021

Fog i Lyngby 1935

Fog i Lyngby 1935

Fog i Lyngby 1935

Fog i Lyngby 1935

Fog i Lyngby 2015

Fog i Lyngby 2015

Fog Bolig & Designhus i Lyngby 2021

Fog Bolig & Designhus i Lyngby 2021