Find Fog

Vidste du, at Fog er ejet af en fond?

Fogs Fond er stiftet i 1973 af Tømmerhandler Johannes Fogs datter, Ingrid Bang, og hendes ægtefælle, Ole Bang.
Fonden er en erhvervsdrivende fond og har som formål gennem uddeling af legater:

  • At yde støtte til almennyttige og almenvelgørende formål
  • At yde støtte til forbedring af miljøet og samfundsudviklingen
  • Derudover at støtte og medvirke til udviklingen af Johannes Fog A/S.
Se, hvordan du søger her
Media Text Image Mobile

Fondens uddelinger gives typisk inden for følgende områder:

  • Børneinstitutioner
  • Hjælpeorganisationer
  • Kultur, teater
  • Spejdere
  • Sportsklubber og -haller
  • Sundhed og omsorg
  • Uddannelse

Ca. 2/3 af uddelingerne gives i Johannes Fog A/S’ lokalområder. Uddelinger gives enten som gavekort til Johannes Fogs butikker eller som kontante beløb. Det vil sige, at hver gang du handler i Fog, er du med til at give et bidrag tilbage til gode formål i dit nærområde.

De seneste uddelinger kan ses her

Information:

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
c/o Johannes Fog A/S
Firskovvej 20, 2800 Lyngby
CVR nr. 81848718
https://fogfond.dk/

Fogs Fond støtter uddannelse

Som kunde i Fog er du med til at give tilbage til gode formål.

Fogs Fond støtter Woodlab on Wheels - et mobilt snedkerværksted, som ruller ud til folkeskoler i Nordsjælland.

Læs mere her
Media Text Image Mobile