Find Fog

Persondata

Persondatapolitik

1

GENERELT
1.1Denne politik beskriver, hvordan Johannes Fog A/S indsamler og behandler de personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler om dig via Johannes Fog A/S’ hjemmeside, www.johannesfog.dk
2KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE
2.1Johannes Fog A/S er dataansvarlig for de persondata, som vi indsamler.
2.2Johannes Fog A/S har fælles dataansvar med Facebook for personoplysninger, der indsamles ved hjælp af Facebooks analyseværktøj ”Facebook Indblik i side”, når du besøger vores Facebookside. Læs mere under pkt. 3.4.
2.3Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 6, kan du kontakte:
Johannes Fog A/S
Firskovvej 20
2800 Kgs. Lyngby
E-mail: GDPR@johannesfog.dk
3HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
3.1Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om din brug af hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om den enhed du bruger til at besøge hjemmesiden, Vi indsamler ligeledes oplysninger om, hvilke varer og ydelser du klikker på og lægger i kurven. Oplysningerne indsamles bl.a. ved brug af cookies, når du giver samtykke til det via vores cookiebanner. Læs mere i vores cookiepolitik
3.1.1Formålet er
3.1.1.1at udarbejde statistik, så vi kan analysere, hvordan vores kunder bruger og færdes på vores hjemmeside, så vi kan optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion,
3.1.1.2at give dig forslag til produkter, som vi tror, at du kan være interesseret i, på vores hjemmeside, og
3.1.1.3at foretage markedsføring af vores produkter over for dig, herunder via Facebook og Google, samt
3.1.1.4at forbedre sikkerheden på vores side. 
3.1.2Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a.
3.2Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer., betalingsmåde, oplysninger om købstidspunkt, hvilke produkter du køber og eventuelt returnerer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.
3.2.1Formålet er
3.2.1.1at vi kan oprette dig som kunde og levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, og
3.2.1.2at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere,
3.2.1.3at forhindre svig, og
3.2.1.4at vi kan overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.
3.2.2Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b (pkt. 3.2.1.1. – 2.), litra c (pkt. 3.2.1.4) og litra f (pkt. 3.2.1.3.).
3.3Når du tilmelder dig til vores tilbudsmail, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse, IP-adresse og evt. postnummer og mobilnummer. Vi indsamler også oplysninger om, hvornår du tilmeldte dig tilbudsmailen, hvornår du afmeldte dig tilbudsmailen, samt oplysning om hvor, og hvornår du åbner tilbudsmailen.
3.3.1Formålet er
3.3.1.1at kunne levere tilbudsmails til dig,
3.3.1.2at udarbejde statistik til brug for optimering af tilbudsmails, og til markedsføring af vores ydelser, samt
3.3.1.3at kunne dokumentere dit samtykke til at modtage tilbudsmails.
3.3.2Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
3.4Når du besøger vores Facebooksider, skal du være opmærksom på, at vi bruger Facebooks analyseværktøj ”Facebook Indblik i side”, for at få statistikker over besøgende og for at få indsigt i brugernes adfærd på vores Facebookside, herunder antal likes, hvem der liker, antal sidevisninger og interaktioner med siden, tilbagekaldelse af likes og rækkevidde af opslag m.v.
I den forbindelse indsamler vi og Facebook oplysninger som fælles dataansvarlige. Når du besøger vores Facebook-side, vil du få adgang til information om denne behandling. Du kan få flere oplysninger her https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Vi og Facebook har indgået en aftale om fælles dataansvar. Du kan læse aftalen her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
4LEGITIME INTERESSER, DER FORFØLGES VED BEHANDLINGEN
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi har foretaget en afvejning af vores legitime interesser i at foretage markedsføring, forbedre hjemmesiden, sikkerheden og forhindre svig og dine interesser for at sikre, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder ikke overstiger vores interesser. Ønsker du flere oplysninger om den afvejning, vi har foretaget, kan du kontakte os på den adresse, der står under pkt. 2.
5MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
5.1Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af varer, som ikke står på vores eget lager, kan de nævnte oplysninger videregives til den producent eller importør af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.
5.2Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtede til det ved lov, eller til politiet ved mistanke om lovovertrædelser eller som led i efterforskning af konkrete lovovertrædelser. Oplysninger om et køb, herunder hvem der har foretaget købet og hvor varen er leveret, kan videregives til kortudsteder, hvis kortholder oplyser, at kortet er misbrugt i forbindelse med det konkrete køb.
5.3Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Ved overdragelse til inkasso følger vi gældende lovgivning og dine data overdrages til relevante samarbejdspartnere, som vi samarbejder med i forbindelse med gældsinddrivelse (advokat- og inkassobureauer). Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet hosting, teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.
5.4To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.
5.4.1 Kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
5.4.2Kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
6DINE RETTIGHEDER
6.1Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. Vil du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger under pkt. 2.
6.2Indsigtsretten
6.2.1Du har ret til at få oplyst blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har også ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.
6.3Retten til berigtigelse
6.3.1Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
6.4Retten til sletning
6.4.1I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
6.5Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
6.5.1Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring. I så fald må vi kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på at fastlægge et retskrav, gøre det gældende eller forsvare det.
6.6Retten til dataportabilitet
6.6.1Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
6.7Retten til indsigelse
6.7.1Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der evt. foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, som nævnt i pkt. 3 og 4.

Du har ret til, at gøre indsigelse i forhold til den profilering (automatiske vurdering) vi gør brug af til kreditvurdering. Vi vil i så fald lave en manuel vurdering af dine kreditforhold.

6.8Retten til at tilbagekalde samtykke
6.8.1Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.
6.9Retten til at klage
6.9.1Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder en klageformular og kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
7SLETNING AF PERSONDATA
7.1Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jf. pkt. 3.1. slettes, når cookien udløber. Se cookiedeklaration her.
7.2Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 3.3., slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne. Vi kan dog gemme dokumentation for dit samtykke i 2 år efter, at vi sidste gang har sendt dig elektronisk markedsføring.
7.3Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 3.2 vil blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 10 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav samt at sikre dine garantiforpligtelser på nogle produkter.
8SIKKERHED
8.1Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
8.2Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
9VERSIONER
9.1Dette er version 1.01 af Johannes Fogs persondatapolitik dateret den 26-10-2022.