Find Fog

Certificering

Vi stiler efter 100 % bæredygtighed i alle vores trælasthandler, og vi er både FSC- og PEFC-certificerede (FSC® C129279 - PBN-PEFC-COC-023035).

Byg bæredygtigt med certificeret træ

Fogs private og professionelle kunder efterspørger i stigende grad bæredygtigt PEFC- og FSC®-certificeret træ. Derfor stiler vi nu efter 100 % bæredygtighed i alle vores trælasthandler, og vi er både FSC- og PEFC-certificerede (FSC® C129279 - PBN-PEFC-COC-023035).

Det er en god investering at bygge med bæredygtigt træ, og det koster ikke andet end omtanken for naturen og din egen sundhed. Bæredygtighed har altid været en del af DNA’et hos Fog. Det er en helt naturlig forlængelse af formålene i Fogs Fond, der driver Fogs tømmerhandler. Fogs Fond har til formål at:

  • Yde støtte til almennyttige og almenvelgørende formål
  • Yde støtte til forbedring af miljøet og samfundsudviklingen

Som et led i rejsen mod 100 % certificering gennemfører vi løbende uddannelse af vores personale, så vi altid er i stand til at rådgive både private og professionelle kunder om bæredygtighed.

Er PEFC- og FSC®-certificeret træ dyrere?

PEFC- og FSC®-certificerede trævarer koster som udgangspunkt det samme som alle andre kvalitetstrævareprodukter. Vi kan ikke garantere, at du kan få alle certificerede trævarer til den samme pris, som ikke-certificerede, men vi kan garantere, at du er med til at sikre mere bæredygtige skovbrug og trævareprodukter i dansk byggeri.

Prisen på alt, hvad der hedder konstruktionstræ, forbliver stort set uændret, mens andre varegrupper som f.eks. eksotiske trætyper fra bl.a. regnskovene i Sydamerika kan forekomme en anelse dyrere. Når certificerede trævarer kan forekomme dyrere, hænger det bl.a. sammen med et øget behov for kontrol på produktionsstederne.

Det koster simpelthen mere for en produktionsenhed at leve op til certificeringskrav og sporbarhedsprocedurer. PEFC- og FSC®-certificeringerne kan sammenlignes med Fair Trade-mærkningen på fødevarer. Det handler i sidste ende om at sikre, at Fog, sammen med producenterne, lever op til sit sociale ansvar, miljørigtighed og gode arbejdsforhold.

Fakta

  • Fog har i dag mere end 2.300 certificerede trævarer og -plader på hylderne. Fog er blandt de markedsledende inden for handel med trævarer og byggematerialer i København og Nordsjælland og har i alt 10 forretninger.
  • Fogs Fond har til formål at uddele støtte til større almennyttige og velgørende formål samt forbedre miljøet og samfundsudviklingen.
  • FSC® står for Forest Stewardship Council®, og når du som forbruger går efter mærkningen, er du med til at passe på skovene og de mennesker og dyr, som bor i dem.
  • PEFC er en forkortelse af Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. PEFC fastsætter kriterierne i dialog med interessenter, f.eks. skovejere, virksomheder og miljøorganisationer.