Kurv

Købs- og leveringsvilkår ved online køb

Johannes FOG A/S
CVR-nummer 16314439
Juridiske adresse: Firskovvej 20
2800 Kongens Lyngby
Email: webshop@johannesfog.dk
Tlf. 45 87 10 01

Ved ordreafgivelsen reserveres beløbet på betalingskortet.Beløbet indløses først på dit kort, når varerne er sendt fra vores varelager. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det,du har godkendt ved købet. Overførslen af dine kortinformationer og det aftalte købsbeløb sker i krypteret form via Epay. Vi gemmer ikke dine oplysninger, og der tages ikke gebyr ved betaling på webshoppen.

Hos os kan du betale med:

 • Dankort
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • MobilePay
 • Fog gavekort

For at sikre en effektiv levering, kan din bestilling blive opdelt i flere leveringer.

Bestillinger leveres, afhængigt af ordrens sammensætning og leveringssted, med følgende leverandører

 • GLS (Pakkeshop og Erhverv) - priser fra kr. 47,00
 • PostNord (Pakkeshop, Omdeling og Flexlevering) - priser fra kr. 60,00
 • Danske Fragtmænd eller Fog Logistik - priser fra kr. 375,00
 • Direkte levering fra Fogs leverandør - priser fra 0,00 til 2.000,00 afhængigt af varens art og leveringssted.

Udvalgte varer leveres - ved bestilling online* - fragtfrit i hele Danmark eller på Sjælland.
Vilkår for fragtfrihed for disse varer er anført på de enkelte varers produktsider, hvor specifik fragt for levering af 1 stk til et givet postnummer kan beregnes.
Bestilles fragtfri varer sammen med ikke-fragtfri varer, vil fragt blive tillagt for de ikke-fragtfri varer. Samlet fragt for en forsendelse kan altid beregnes i indkøbskurven.

* Gælder alene ved online bestilling med kortbetaling - ved andre bestillingsformer og køb på Fog konto gælder almindelige leveringsvilkår og priser.

Varer afsendes så vidt muligt til den oplyste afsendelses-/leveringsdato.

Der skal dog regnes med en ekspeditionstid på 2-3 hverdage, fra bestillingen er afgivet. For bestillinger på carporte, Quick-carporte og udestuer må der dog påregnes en ekspeditionstid på ca. 14 arbejdsdage fra bestillingstidspunktet.

Bemærk at trælastvarer bestilt i faste længder, kan blive leveret i overlængder, der kræver tilskæring.

Stykgods

Stykgods leveres med lastbil til brofaste øer i Danmark. Varer, der leveres med lastbil, leveres så nær brugsstedet, som lastbilen efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne. Stykgods leveres oftest på paller eller strøer, der skal bortskaffes eller returneres af kunden selv. Bemærk at leveringen ikke omfatter indbæring på adressen. Egne vogne medbringer ikke pallevogn.

Særligt for Fyn og Jylland:
Ved leveringer til Fyn og Jylland benyttes som hovedregel Danske Fragtmænd (DF) som transportør. DF’s vogne er ikke udstyret med kran og der ydes ikke håndaflæsning. Ved leveringen skal der kvitteres for modtagelsen - forsendelse stilles IKKE uden kvittering og evt. genudbringning vil ske for modtagers regning, hvis kunden ikke er tilstede til at tage imod varen som aftalt.
Ved levering til ikke-brofaste øer betragtes fragten som dækkende for levering til nærmeste brofaste leveringssted (f.eks. havn). Levering her ud over skal aftales direkte med Fog Logistik. Dette vil blive oplyst på forhånd.

Flexlevering

Ved afkrydsning af Flexlevering for forsendelser med Postnord, godkender bestiller, at forsendelsen kan afleveres uden kvittering for modtagelse og at det sker for modtagers risiko.

Tillæg af paller og emballage

Visse varer tillægges pantbelagt emballage, f.eks. paller. Pris og returværdi for pantbelagt emballage er oplyst på produktsiden for de pågældende varer.
Når du bestiller varer, der leveres på paller, kan du opleve, at der beregnes et større antal af paller, end leveringen i sidste ende leveres på. Vi samler leverancen på færrest mulige paller og fakturerer dig kun for det endelige antal af paller.
Der kan i forbindelse med levering af ordren blive tillagt emballage ud over det der beregnes i indkøbskurven. Denne faktureres til kr. 0,00 og krediteres ikke ved returnering til Fog, uanset om returværdi fremgår af vareteksten fra ordresystemet.

Særlige forhold omkring trælastvarer bestilt i faste længder

Længdeangivelsen for trælastvarer, der bestilles i faste længder, er udtryk for en mindstelængde. Længden varierer i forhold til luftfugtigheden, og der kan således være behov for tilskæring. Trælastvarer bestilt i faste længder kan blive leveret i dobbeltlængder, eller i overlængder i forhold til det bestilte, hvis den bestilte længde ikke er på lager.

Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen ved online køb er 14 dage.
Du har mulighed for at fortryde dit køb i 14 dage fra den dag, du modtager varen. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Disse oplysninger afsendes som e-mail til den e-mailadresse, der oplyses ved bestillingen.

Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder du?

Fortryder du et køb, skal varen som udgangspunkt fremstå som ny ved tilbageleveringen, så varen kan sælges videre til en anden kunde. Du må dog gerne pakke varen ud og undersøge den og vurdere dens egenskaber, svarende til den mulighed du har for at forholde dig til eksemplar af varen i en fysisk forretning.
Du må pakke varen ud og undersøge den, men du må ikke benytte den. Tøj må du for eksempel gerne prøve, men du må ikke tage det på og benytte det.
Er varen blevet skadet eller bærer den præg af at have været brugt, mister du ikke din fortrydelsesret af den grund, men du må forvente at skulle betale for den værdiforringelse af varen, som skyldes brug udover at have undersøgt og prøvet varen.
Er varen værdiløs, er du ikke berettiget til at få dine penge tilbage. Du må derfor overveje, om du vil benytte din fortrydelsesret i den situation. Det er i første omgang sælgeren, der vurderer varens eventuelle værdiforringelse.
Du vil dog altid få dine fragtomkostninger tilbage for den oprindelige forsendelse.

Du kan klage til Forbrugerklagenævnet, hvis du er uenig i vurderingen.
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette Johannes Fog A/S om, at du har fortrudt aftalen. Denne underretning skal helst gives skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – du skal blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:

Johannes Fog A/S
Firskovvej 20
2800 Kongens Lyngby
Att: Webshop
Email: webshop@johannesfog.dk

NB! Returnering af varer kan ske til den Fog afdeling, hvor fra varerne er afsendt eller aftales på forhånd med Fog.
Se adressen på følgeseddel eller forsendelsesdokument.

Returnering af paller og strøer

Fakturerede paller og strøer krediteres til den returværdi, der er anført som varetekst ”Returværdi” for varenummeret på ordren. Paller og strøer, der ikke er faktureret et beløb for, krediteres ikke – uanset varetekst ”Returværdi” for varenummeret på ordren. Paller og strøer skal indleveres eller der kan evt. aftales afhentning af Fog for kundens regning.
Benyt venligst fortrydelsesformularen, der er vedhæftet din ordrekvitteringsmail.

Returnering

Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.
Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.
Visse varer kan ikke returneres med normal post. Dette gælder for f.eks. meget store varer og ordrer.
Udgifterne til returnering af disse varer forventes højst at koste: 3.000 kr.


Ingen fortrydelsesret

Disse aftaler kan ikke fortrydes:
Opførelse af bygning,
Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
Køb foretaget af virksomheder (B2B).

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.
Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.
Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.
Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

Varen sendes til:
Returnering af varer kan ske til den Fog afdeling, hvor fra varerne er afsendt eller aftales på forhånd med Fog.
Se adressen på følgeseddel eller forsendelsesdokument.

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.
Du kan også fortryde købet ved at give os besked og aflevere den personligt i en Fog forretning.

Reklamationsret

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb.
Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder.
Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Varen sendes til:
Returnering af varer kan ske til den Fog afdeling, hvor fra varerne er afsendt eller aftales på forhånd med Fog.
Se adressen på følgeseddel eller forsendelsesdokument.
Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.
Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os på webshop@johannesfog.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus.

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen dog have været mindst 720 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.
Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag hos e-mærket - uanset beløbets størrelse.
Læs mere her.
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

 • Navn
 • Adresse og leveringsadresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Johannes FOG A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.
Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Den dataansvarlige på https://www.johannes-fog.dk/ er Johannes Fog A/S.
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.
Du kan skrive til os på: webshop@johannesfog.dk.
Ved returnering tilbageføres købsbeløbet til det kort hvormed den oprindelige betaling er foretaget.
Jf. gældende lovgivning skal du selv sørge for og selv afholde omkostningen til returfragt.

Købs- og leveringsvilkår er senest opdateret 06.09.2022.