Find Fog

Politik for dataetik

Johannes Fog A/S (Fog) ønsker at fremstå som en ordentlig, respekteret og kompetent virksomhed. Vi ønsker derfor gennem denne politik at beskrive, hvordan Fog forholder sig til god dataetik, samt hvordan vi behandler data etisk korrekt, ansvarligt og gennemsigtigt.

Fog opbevarer data på kunder, ansatte og leverandører. Det er vigtigt for os, at både kunder og omverden har tillid til vores behandling af disse data. Denne politik skal være med til at synliggøre vores håndtering af data.
Håndteringen af dataetik går i Fog hånd i hånd med lovgivningen vedr. GDPR, hvorfor ansvar og udarbejdelse af interne politikker og forretningsgange håndteres af virksomhedens GDPR-ansvarlige i tæt samarbejde med bl.a. IT‐afdelingen.

Redegørelsen er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten.

Læs Fog politik for dataetik 2021 her