Find Fog

Særlige åbningstider - Jul og nytår

DatoÅbningstider
24/12 JuleaftenLukket
25/12 JuledagLukket
26/12 2. JuledagLukket
31/12 NytårsaftensdagLukket
01/01 NytårsdagLukket

Administration

Administration - Bogholderi - IT-afdeling

Johannes Fog A/S
Firskovvej 20
2800 Lyngby

Tlf: 45 87 10 01 
Mail: info@johannesfog.dk


Indkøb

Fog Indkøb
Lyskær 2
2730 Herlev

Mail: indkoeb@johannesfog.dk

Marketing

Fog Marketing
Lyskær 2
2730 Herlev