Bolig & Designhus
Farum
Fredensborg
Helsinge
Herlev
Hørsholm Byggecenter
Hørsholm Trælast
Kvistgård
Lyngby Trælast
Værebro
Vordingborg

Whistleblower-ordning

Whistleblower ordning i FogWhistleblower ordning

I Fog har vi en whistleblower-ordning, der sikrer at indberetninger kan behandles fortroligt og under sikre rammer. Whistleblower ordningen håndteres således, at en indberetning går til en ekstern advokat som videresender indberetningen til Fog’s whistleblower-komité.
Den adm. direktør, økonomidirektøren samt HR chefen kan inddrages i sagsbehandlingen, afhængigt af hvem indberetningen drejer sig om.

Hvad kan indberettes?

Whistleblower-ordningen kan kun anvendes til at indberette om alvorlige forhold eller mistanke herom.
Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer m.v.
Alvorlige forhold, der kan indberettes via whistleblower-ordningen er for eksempel oplysninger om:

  • økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk samt tyveri af varer, inventar mv.
  • afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
  • fysisk vold og seksuelle krænkelser
  • uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision
  • overtrædelse af konkurrencelove (f.eks. prisfastsættelse, udveksling af prisfølsomme oplysninger, hemmelige aftaler med konkurrenter)
  • alvorlige trusler mod miljø, sundhed og sikkerhed

Hvilke forhold skal med?

Det er vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold - også de forhold du ikke umiddelbart anser for meget vigtige.

Det er vigtigt, at du så vidt muligt dokumenterer din påstand. Hvis du har skriftlig dokumentation i form af et dokument, bør du vedhæfte dokumentet i digital form.

Anonymitet

Når du sender din indberetning har du mulighed for at vælge, hvorvidt du vil være anonym.

Det kan være en rigtig god idé at vælge IKKE at være anonym, da de personer, der behandler indberetningen måske har behov for at stille opklarende spørgsmål til dig for at kunne komme videre med undersøgelsen.

Hvordan håndteres indberetninger?

Den tekniske løsning af whistleblowerordningen leveres og administreres af advokatfirmaet Kromann Reumert, der vil modtage og registrere de indkomne anmeldelser. Kromann Reumert garanterer for anonymiteten og sikkerheden i systemet.
De indkomne anmeldelser tilgår nogle få betroede medarbejdere hos Kromann Reumert, der videresender anmeldelserne til HR chefen. Drejer anmeldelsen sig om HR chefen, vil anmeldelsen blive videresendt til økonomidirektøren.