Bolig & Designhus
Farum
Fredensborg
Helsinge
Herlev
Hørsholm Byggecenter
Hørsholm Trælast
Kvistgård
Lyngby Trælast
Værebro
Vordingborg

Køb din nye carport hos Fog

Vælg mellem vores mange standard Byg-Selv modeller eller lad os give dig et konkret tilbud på en carport i nøjagtig de mål, som du ønsker - med eller uden redskabsrum.

Standard modeller

Leveres som Byg-selv sæt - usamlet og ubehandlet!
Altid kvalitetsmaterialer.
Udførlig byggevejledning til carport og spær medfølger.

Levering i hele Danmark inden for ca. 10 hverdage.

Tilbehørspakker

Vælg mellem en lang række tilkøbspakker til din carport. Det kan eksempelvis være tagrender, beklædning og tagbelægning.

Se valgmuligheder på de enkelte produktsider.

Carport i tilpassede mål?

Med et specialudviklet computerprogram kan vi lynhurtigt beregne prisen og udskrive en skitsetegning på en carport indenfor vores standardprogram - i de mål du ønsker.
Tilbud og skitsetegning fremsendes med post hurtigst muligt.

Bestil et tilbud her

Hvilke byggerier kræver byggetilladelse?

 • Alle bygninger på over 50 m² kræver byggetilladelse.
 • Hvis det samlede areal af udhuse, garager, carporte overdækninger m.v. udgør mere end 35m² (for rækkehuse 20 m²) skal arealet regnes med ved beregning af bebyggelsesprocenten.
  Det betyder, at der i nogle tilfælde skal søges byggetilladelse og i andre tilfælde dispensation.
 • Ved byggeri af en garage, en carport eller et udhus, der er integreret i det eksisterende byggeri, skal der ansøges om byggetilladelse, uanset om byggeriet er under 50 m².
 • Uopvarmede og opvarmede udestuer eller vinterhaver kræver altid ansøgning om byggetilladelse.
 • Egentlige tilbygninger kræver altid ansøgning om byggetilladelse.
 • Hvis et byggeri øger beboelsesarealet, skal der altid søges om byggetilladelse..

Hvilke byggerier kræver kun anmeldelse?

 • Bygninger, der er mindst 35 m²og højest 50 m² kræver anmeldelse til kommunen. Du skal have sikret dig, at bebyggelsesprocenten ikke overskrides overskrides med byggeriet.
 • Opføres bygningen på en grund, hvor der ligger et række- eller klyngehus, gælder kravet om anmeldelse dog, hvis den nye bygning er mellem 20-50 m².

Kommunen har en frist på 14 dage plus forsendelsestid til at behandle din anmeldelse. Har du ikke fået svar, når fristen udløber, kan du påbegynde projektet.

Nyttige links

Korrekt opdateret lovgivning kan altid findes Bygningsreglementets hjemmeside

Ansøgning om byggetilladelse foretages på Byg og Miljøs hjemmeside (kræver login med NemId)

Hvilke byggerier kræver hverken byggetilladelse eller anmeldelse?

På samme grund, kan der opføres op til 2 småbygninger (f.eks. redskabsskure, legehuse, drivhuse og lignende) på maks. 10 m² hver, uden byggetilladelse eller anmeldelse, så længe følgende er opfyldt:

 • Afstanden til øvrige bygninger på grunden og den indbyrdes afstand på småbygningerne skal være mindst 2,5 meter.
 • Ingen dele af bygningens konstruktioner, dvs. vægge eller tag må være over 2,5 meter høje.

Hvis ovenstående krav er opfyldt vil de 2 småbygninger ikke skulle regnes i bebyggelsesprocenten.